simple web maker

SUSTAINABILITY INCUBATOR

CSR-innovation fra hele organisationen

Mobirise

Ord som sustainability, bæredygtighed og resiliens fylder stadigt mere i mediebilledet og de fleste organisationers virkelighed - ikke mindst er det vigtigt for yngre generationer af eksisterende og potentielle medarbejdere.

Men mange initiativer kommer ovenfra og ned, hvilket dels er en udfordring for medarbejdernes lyst til at tage ejerskab, og dels går vi ofte glip af en masse gode idéer (og fakkelbærere), som kunne boble op nedefra.

SUSTAINABILITY INCUBATOR er et system til at fange idéer (samt innovatører) og kvalificere dem hurtigt, så I kan bidrage til en mere bæredygtig verden på en måde, som er i harmoni med jeres dna. I får ikke bare originale idéer til at udvikle jeres forretning bæredygtigt, motiverede medarbejdere og organisatorisk forankring af forandring, men også en innovationsfremmende kultur og tværorganisatoriske samarbejder.

Mobirise

Med mantraer som INNOVATØRER SLÅR IDÉER og DATA SLÅR HOLDNINGER
lokker SUSTAINABILITY INCUBATOR innovatører frem gennem empowerment og kortslutning af organisatoriske barrierer og rigide procedurer.

Hvadend idéerne udspringer af et hackathon eller ad hoc-initiativer fra forskellige dele af organisationen, er filosofien at lade iværksættermentalitet og hurtig idé-validering tage over for mavefornemmelser og lange/kostbare prototype-forløb.

Book et uforpligtende møde, så vi kan drøfte, hvordan systemet kan tilpasses netop jeres virkelighed og ambitionsniveau. Vi kan skalere fra en halvdags-inspirationsseance til et flerårigt strategisk forløb.

HVAD SIGER KUNDERNE?

"Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger om dit indlæg - jeg selv var også meget tilfreds med det, jeg tror virkelig der var noget vi kunne bruge i det daglige."

HVORFOR NØJES MED DISRUPTION?

Læs JensenPHs mini-artikler om disruption, definitioner af innovation og kreativitet, kreativt arbejdsmiljø, afskaffelse af patenter mm.

Få tips til at fremme innovation i din indbakke

Inspiration til fremtiden

Mobirise

Innovation er succesfuld realisering af nye idéer

- vurderet på værdiskabelse og effekt

Kreativitet er at skabe noget nyt og brugbart

- vurderet af den enkelte

Jensen På Hovedet tror inderligt på, at vi bliver gladere, mere produktive og tilfredse, når vi dyrker vores kreative og innovative sider

- både mennesker og virksomheder

© Copyright 2021 Jensen På Hovedet ApS