free responsive site templates

Afskaf patenter


Patentsystemet er i pinlig, fuld offentlig, grad ved at spille fallit. Mest tæerkrummende og grotesk står lige nu de mange patentsager mellem Apple og stort set alle andre store spillere i tech-verdenen.

Som et yderligere faresignal har vi nu en avlet en hel industri, der blot lever af at spekulere i patenter.

Men egentlig bør det ikke komme som nogen overraskelse, at systemet har udviklet sig til en vansiret mutant. Patentsystemet hviler nemlig på en grundlæggende præmis, som ikke blot er vildledt – den er dybt ødelæggende for innovation.

Det er en præmis, som er så kulturelt indgroet i de fleste af os, at få stiller spørgsmålstegn ved den. Præmissen er: hvis jeg opfinder/opdager noget først, kan jeg opnå ejerskab over det.

Overvej et øjeblik, hvor absurd den præmis reelt set er.

Hvorfor skal jeg kunne erklære ejerskab over noget, bare fordi jeg har fundet på det først? Hvad så med de 3 andre, der finder på noget næsten identisk på nogenlunde samme tid? Vi honorerer ret beset evnen til at nå patentkontoret, mere end selve opfindsomheden.

Ift. innovation er patenter dybt problematiske af mange årsager; hvoraf jeg vil nævne 3:

Vi tillader patentering af alt for basale idéer og hæmmer dermed en hel klodes kreative udfoldelsesmuligheder (f.eks. Apples forsøg på at patentere runde hjørner, pinch-zooming o.lign.).

Patenter resulterer i en fattig forståelse af innovation, hvor dét vi honorerer kun er en begrænset del af innovation – typisk selve grundidéen bag et produkt eller et design. Vi ignorerer komplet den sværeste del af innovation; nemlig selve det at bringe en spæd idé videre mod et produkt eller et design og succesfuld markedsintroduktion.

Vi skaber en innovationshæmmende kultur, hvor det primære fokus flyttes mod at beskytte det eksisterende frem for udvikle nyt – hvilket ses alt for tydeligt i den skræmmende korte levetid for selv Fortune 500-virksomheder.

Vi fejlvurderer menneskets motivation/drivkraft

Flere siger, at hvis man ikke kan patentere noget, vil ingen være motiveret til at skabe noget nyt, fordi alle andre så bare kan stjæle det.

Den slutning er forfejlet af flere årsager:

I et kapitalistisk samfund er det naturligvis svært at forestille sig, at folk vil hælde deres hjerteblod i et projekt uden økonomisk incitament. Men det er faktisk præcis, hvad vi ser gang på gang. Vi ved det jo egentlig godt: penge er ikke, og bliver aldrig, den bedste motivationskraft ift. at skabe noget nyt og revolutionerende, men vi ignorerer det gang på gang i kulturel afmagt.

Hvis man ikke længere kan læne sig tilbage i sin patentpolstrede stol, så må man rejse sig og hele tiden være bedre. Med andre ord er der ikke noget alternativ til hele tiden at være foran og derfor vil de skarpe blot blive endnu skarpere! Ja, de mister en stor del af kagen til kopister, men de lever et fuldere liv som mennesker og organisationer, og det er mere værd end 10% ekstra markedsandel. Den begrundelse kan man i tidens kultur kun svært sælge til aktionærerne, men her er vi ovre i en helt anden diskussion om, hvordan kapitalismen er nødt til at redefinere sig selv for at overleve som bæredygtig samfundsmodel.

Mennesket var drevet af en stærk skabertrang før patenter så verdens lys. Patenter har ikke forstærket denne skabertrang, tværtimod.

Hvad er alternativet til patenter?

Alternativet er simpelt, men skræmmende for de fleste: intet! Det skal ganske enkelt ikke være muligt at beskytte idéer, produkter mm. Det skal kun være muligt at beskytte identiteter, så vi har mulighed for at skelne organisationer fra hinanden, ligesom vi har behov for at kunne skelne mennesker fra hinanden. Med andre ord skal jeg ikke kunne starte en virksomhed ved navn Apple, men hvis jeg vil bygge og sælge iPhone-kloner, så skal jeg have lov. Med et fokus på at kopiere, vil jeg samlet set leve et fattigere liv, og min chance for at komme foran Apple er forsvindende lille, da jeg har baseret hele min forretning på at kopiere – ikke at innovere.

At afskaffe patenter vil sandsynligvis resultere i vidtstrakt kaos og have mange negative konsekvenser, men jeg er sikker på, at der af asken vil rejse sig et sundere system og at innovationen vil blomstre med hidtil uset hast til gavn for alle (pånær advokater, patentingeniører og spekulanter).

Vi skal i retning af en verden, hvor vi ser os selv mere som co-creators end konkurrenter. At have en vision om at sidde nærmest alene på et givet marked er udbredt, men også forfejlet. Monopoler er den sikre vej mod døden, og dette lille historiske faktum burde egentlig være nok til at diskvalificere patent-tanken i sig selv. Apple burde prise sig lykkelige for Samsungs påståede tyveri. De bliver holdt til innovationsilden, og måske kan de endda lære noget af de ting Samsung finder på, til glæde for alle os forbrugere.