how to develop own website

Konsulenter fortæller dig, hvad du allerede ved


Eksterne konsulenter er til tider et udskældt folkefærd.

Specielt på de blødere og diffuse områder får eksterne konsulenter skyld for at ‘lukke varm luft ud’ og tage sig godt betalt for det. Er der noget om snakken?

For at være helt ærlig; ja.

Jeg oplever også konsulenter, der giver os alle et dårligt ry. Det er virkelig frustrerende, men så gælder det vel om at ‘være den forandring man ønsker at se’.

Indrømmet; jeg gør mig selv skyldig i én af de ting, der kan afstedkomme kritik: Jeg fortæller ofte kunderne, hvad de allerede ved. Men lad mig forklare, hvorfor det både er helt bevidst og i øvrigt en god ting.

Når jeg taler om kreativitet og innovation, så handler det bl.a. om nogle basale menneskelige egenskaber. Vi har altså fat i noget som de fleste af os godt ved på et intuitivt plan – som f.eks. at nysgerrighed er tæt forbundet med kreativitet og at dårlig timet kritik kan ødelægge en kreativ proces.

Men problemet med intuition er, at den ikke er sprogliggjort og dermed ikke operationalisérbar. Med andre ord kan vi ikke bruge intuition i en social sammenhæng (og innovation foregår altid i en social sammenhæng) før vi har et fælles sprog om den intuitive viden, med de mennesker, vi skal arbejde sammen med.

Og derfor kan det være en vigtig del af konsulentens rolle at give kunderne et brugbart sprog om ting, som de før kun havde en intuitiv forståelse for.

Det er altså en væsentlig, værdiskabende del af min rolle som konsulent at fortælle dig, hvad du allerede ved – specielt når jeg udbreder mig om så diffuse størrelser som kreativitet og innovation.

Endelig er der den vigtige pointe om den uvildige tredjepart: Den eksterne konsulent er i udgangspunktet neutral og fri af de dynamikker, konflikter mm., der gør sig gældende i enhver organisation. Det giver et unikt udgangspunkt, og nogle gange en autoritet, som gør kunden mere lydhør, end hvis en pointe kom fra en intern medarbejder eller leder.

Det er den samme halvmystiske dynamik som vi alle kender fra privatlivet: vi kan levere den samme pointe overfor vores ægtefælle/kæreste eller børn i uendelighed, men det selvsamme budskab synker først ind, når de hører det fra en mindre nær person. Det er ofte enormt frustrerende på sådan en ‘den væg inviterer til at møde min pande et par gange’-måde, men ikke desto mindre kan det i sig selv retfærdiggøre brugen af eksterne konsulenter (og par-/familieterapeuter).

Så hvis en ekstern konsulent fortæller dig noget, du allerede ved, er det ikke nødvendigvis varm luft. Succeskriteriet er, om konsulenten kan hjælpe dig og dine kollegaer med at skabe et fælles sprog, som gør jer i stand til at sætte jeres intuitive viden i spil. Andre gange er det bare varm luft.