create a web page

Innovations-systemer

Skab organisk forandring

Mobirise

Mange organisationer drømmer om, at innovation ikke kun opstår top-down, men også bottom-up.

De færreste virksomheder er dog gearet til at tage hånd om nyskabende initiativer fra alle dele af organisationen, hvilket fører til mindre organisk innovation og ofte svært utilfredse medarbejdere.

Jensen På Hovedet kan hjælpe med innovationsledelse ved at etablere systemer og kulturer, som skaber motivation og empowerment af de medarbejdere som har mod, vilje og evner til at drive forandring - ikke blot de, som driver innovation qua titel og tradition.

Mobirise

Med mantraet INNOVATØRER SLÅR IDÉER lokker vi innovatører frem gennem empowerment og kortslutning af organisatoriske barrierer og rigide procedurer.

Filosofien at lade iværksættermentalitet og hurtig idé-validering tage over for mavefornemmelser og lange/kostbare prototype-forløb. Her er mantraet DATA SLÅR HOLDNINGER.

Idéerne og innovatører opstår ideelt set både fra enkeltstående hackathons (intensive ideation workshops med udvalgte deltagere) og ad hoc hos kollegaer, som spotter et behov - eller en frustration - i markedet.

Book et uforpligtende møde, så vi kan drøfte, hvordan systemet kan tilpasses netop jeres virkelighed og ambitionsniveau. Vi kan skalere fra en halvdags-inspirationsseance til et flerårigt strategisk forløb.

HVAD SIGER KUNDERNE?

"Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger om dit indlæg - jeg selv var også meget tilfreds med det, jeg tror virkelig der var noget vi kunne bruge i det daglige."

HVORFOR NØJES MED DISRUPTION?

Læs JensenPHs mini-artikler om disruption, definitioner af innovation og kreativitet, kreativt arbejdsmiljø, afskaffelse af patenter mm.

Få tips til at fremme innovation i din indbakke

Inspiration til fremtiden

Mobirise

Innovation er succesfuld realisering af nye idéer

- vurderet på værdiskabelse og effekt

Kreativitet er at skabe noget nyt og brugbart

- vurderet af den enkelte

Jensen På Hovedet tror inderligt på, at vi bliver gladere, mere produktive og tilfredse, når vi dyrker vores kreative og innovative sider

- både mennesker og virksomheder

© Copyright 2021 Jensen På Hovedet ApS