easy web creator

Den innovative arbejdsplads og kontorindretning


Jeg er flere gange blevet spurgt: Hvordan indretter man en arbejdsplads/kontormiljø, som fordrer kreativitet og innovation?

Spørgsmålet går som regel på det fysiske arbejdsmiljø, og mit svar er et spørgsmål: har I en arbejdskultur, som fordrer kreativitet og innovation – en innovationskultur? For jeg er overbevist om, at arbejdskulturen er langt vigtigere end de fysiske rammer (men den snak gemmer jeg til en anden mini-artikel).

De fysiske og kulturelle tiltag kan naturligvis hænge sammen, og selvom det kulturelle er vigtigst, vil det stadig have stor værdi at optimere de fysiske rammer.

Glem den trivielle debat om storrumskontor vs. lukkede kontorer – efter trommehvirvlen kommer rådet, der kan føre din virksomhed ind i den innovative tidsalder:

Skab fysiske rammer, der understøtter 3 forskellige mentale stadier:

  1. Det åbne, kaotiske inspirations-stadie
  2. Det fokuserede effektivitets-stadie
  3. Det mentale pusterum
Det åbne, kaotiske inspirations-stadie

Ingen kreativitet uden inspiration, og hér falder de fleste virksomheder igennem.

Fordi værdifuld inspiration ofte er tæt forbundet med tilfældighed (hvis vi vidste, hvad der inspirerer os til de gode idéer, ville jeg være arbejdsløs) falder det gammeldags (læs: de fleste) virksomheder svært at finde plads til inspirations-tiltag i budgetterne.

Men faktum er, at hvis I vil have de virkeligt originale idéer og løsninger, så skal jeres medarbejdere inspireres fra uventede kanter, og det bliver de som udgangspunkt ikke af at sidde ved deres vante arbejdsplads eller i et mødelokale.

Derfor skal vi skabe rum, som er dedikerede til inspiration og er forskellige fra den vante arbejdsplads. Jeg snakker ikke om bekostelige rum udformet af indretningsarkitekter med sjove møbler og væg-til-væg whiteboards.

Jeg snakker om rum, hvor medarbejderne og ledelsen hele tiden tilfører ny inspiration i form at interessante udklip, anderledes billeder, skæve artikler, provokerende kunstværker o.lign. Rum i konstant forandring, hvor hele sansespektret bombarderes. Med andre ord steder, hvor man kan gå hen, når man skal knække en vanskelig nød, arbejde på kreative udfordringer eller hvis man simpelthen fundamentalt vil ændre eksisterende ydelser, forretningsmodeller eller sågar virksomheden.

Det fokuserede effektivitetsstadie

Mindst lige så meget som vi har brug for inspiration, har vi brug for steder, hvor vi er trygge. Her kan vi være fokuserede og effektive. For de fleste er dette sted vores vante kontorplads eller et mødelokale. Det er her vi kan omsætte dét, der inspirerede os, til noget realisérbart – alene eller sammen med kollegaer.

Her er de fleste virksomheder okay kørende på den fysiske front – det halter mere på den kulturelle front, men det må som nævnt blive temaet for en anden mini-artikel.

Det mentale pusterum

Ingen forventer, at en atlet kan præstere optimalt en hel dag uden pauser, næring og den rigtige form for restitution.

På den anden side forventer vi tilsyneladende i arbejdslivet, at mennesker mentalt kan præstere optimalt fra 8-17, eller længere, uden den rigtige form for mental restitution. I hvert fald ser man på mange arbejdspladser, at idéen om “rigtigt arbejde” er lig med at sidde så meget som muligt foran skærmen, og derfor f.eks. også, at mange indtager deres mad foran computeren.

Men det er en kæmpe fejl, og den ligger både hos ledelsen og den enkelte medarbejder.
Der hersker i dag slet ingen tvivl om, at den rigtige længde af og form for pauser, gør os meget mere effektive, end hvis vi sidder og arbejder uafbrudt hele dagen. Det gør sig gældende ifm. alle former for arbejde, men særligt kreative præstationer lider under sådanne forhold.

Hvorfor har vores opfattelse af effektivt arbejde ikke ændret sig siden industrisamfundet?

Det er der masser af årsager til, primært af kulturel beskaffenhed, men i stedet for at dvæle ved det sørgelige faktum, vil jeg være pragmatisk og komme med en konkret anbefaling: Lav rum med plads til mentale pusterum – ultimativt rum, hvor såvel medarbejdere som ledelse kan tage en powernap!

Det er både teoretisk og praktisk velunderbygget, at en daglig lur på 15-20 min. mellem kl. 12 og 15 øger vores effektivitet betragteligt set over hele arbejdsdagen. Personligt har jeg praktiseret det med stor succes i flere år.

Sørg for rum, hvor lyset er dæmpet, det er muligt at ligge eller sidde tilbagelænet og hvor der er ro. .

Selv hvis det virker praktisk uoverskueligt at lave rum til decideret powernapping, så overvej seriøst, hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med at sætte hjernen kortvarigt i tomgang midt på dagen – så yder de meget bedre resten af tiden.

Opsummering

Gå foran og skab de fysiske rammer, der understøtter de 3 forskellige mentale stadier:

  •     Det åbne, kaotiske inspirations-stadie
  •     Det fokuserede effektivitets-stadie
  •     Det mentale pusterum