free html web templates

DEFINITIONER AF INNOVATION OG KREATIVITET


CREATIVITY IS CHOOSING CURIOSITY OVER FEAR
- ELIZABETH GILBERT

Selvom jeg har brugt talløse timer på at gruble over brugbare definitioner af begreberne ‘kreativitet’ og ‘innovation’, så er min primære motivation ikke at finde en sand, global definition. Min primære motivation er at hjælpe teams, der skal være kreative og innovative, med at få en fælles forståelse for de diffuse begreber. Kun med en fælles forståelse/brugbar model kan teams udfolde hele deres kreative og innovative potentiale. Definitioner er kun et lille skridt i dén retning, men en vigtig start.
 
Her vil jeg præsentere de definitioner, som jeg benytter for tiden. Styrken ved netop disse definitioner er, at de; 1) Beskytter den meget sårbare kreativitet. 2) Giver et sprog om idéer, som udfolder deres potentiale og idéer som ikke gør.
DEFINITION AF KREATIVITET

For at en idé kan betragtes som kreativ skal den opfylde 2 kriterier samtidigt; nyhed og brugbarhed. Hvis en idé er brugbar, men ikke ny, så kan vi arkivere den under ‘konventionelt’. Er den derimod ny, i større eller mindre grad, men ikke brugbar, så kan vi arkivere den under ‘bizart’.

For at en idé kan betragtes som kreativ skal den opfylde 2 kriterier samtidigt; nyhed og brugbarhed. 

Mobirise

Hvis en idé er brugbar, men ikke ny, så kan vi arkivere den under ‘konventionelt’. Er den derimod ny, i større eller mindre grad, men ikke brugbar, så kan vi arkivere den under ‘bizart’.

Jo mere samtidig nyhed og brugbarhed, desto større grad af kreativitet.

 
Men at vurdere, hvor i mulighedsrummet en idé befinder sig, vil altid være grundlag for stor debat. Med andre ord er kreativitet en subjektiv størrelse:
 
Kreativitet er at skabe nye og brugbare idéer
 - vurderet af den enkelte
 
Og det subjektive element er centralt: Ved at lade vurderingen være op til den enkelte beskytter vi kreativiteten. Man kan være uenig i andres vurdering af nyhed og brugbarhed, men vurderingen er i sidste ende hverenkelts ret. Og det er vigtigt, fordi vi har brug for et navn til nye og brugbare idéer, som blot ikke har vist deres værd endnu. Og vigtigt fordi det er så nemt at slå kreativitet ihjel i en social sammenhæng, så kreativiteten har brug for en slags helle.
 
Når det kommer til at bevise en idés værd, så har vi bevæget os over i innovationens territorium…

DEFINITION AF INNOVATION

Helt analogt til kreativitet kan vi udspænde et mulighedsrum for innovation med 2 kriterier; nemlig ‘kreativitet’ og ‘værdi’.

Hvis vi formår at skabe værdi uden kreativitet færdes vi i det blodrøde ocean, hvor vi kæmper på samme parametre som vores konkurrenter.

Innovation forekommer, når vi skaber noget nyt og brugbart samt formår at omsætte det til værdi i bred forstand - altså ikke kun monetær værdi. Definitionen lyder:

Mobirise

Definitionen lyder:

Innovation er at realisere kreativitet

 - vurderet på værdiskabelse og udbredelse
 
Med andre ord stiger innovationsgraden i takt med den skabte værdi og hvor mange værdien skabes for.
 
Med de to definitioner kan vi således skelne mellem de idéer, der har potentiale til at skabe værdi (kreativitet) og de idéer, der har bevist deres værdi (innovation).
 
Det kan virke som en manøvre, der primært er af sproglig interesse. Men i praksis er det virkelig brugbart at kunne skelne mellem midlet (kreativitet) og målet (innovation). Så kan vi nemlig bedre adskille forskellige mindsets og arbejdsmetoder i processer med innovation som mål.
 
I ‘kreativ modus’ er vi nemlig mest interesseret i inspiration, visioner og ‘hvad-idéer’, hvor vi i ‘innovativ modus’ er mest interesseret i ‘hvordan-idéer’ og at tackle konkrete barrierer samt markedsføring af koncepter mm.

FORSKELLIGE NIVEAUER OG TYPER
For både kreativitet og innovation gælder det, at der findes forskellige niveauer og typer. Fra et strategisk synspunkt er det enormt interessant, for de flestes innovations-øremærkede ressourcer er begrænsede, så det er essentielt at prioritere rigtigt på tværs af disse niveauer og typer.
F.eks. er mange dybt fascinerede af radikal innovation, men fra et kommercielt synspunkt giver det slet ikke mening at bruge ressourcer på.
 
Jeg vil vende tilbage i en anden mini-artikel med uddybning af de forskellige typer og niveauer. Stay tuned!

Få tips til at fremme innovation i din indbakke

Inspiration til fremtiden