website templates

BRUGERDREVEN innovation via antropologiKend dine kunders virkelige behov og få langvarig succes med innovation


Alle virksomheders succes er betinget af evnen til at tilfredsstille kundernes behov så godt som muligt. Alle virksomheders langvarige succes er betinget af evnen til at forudsige kundernes fremtidige behov før kunderne selv kender dem.

Alligevel bliver mange vigtige strategiske beslutninger taget på et grundlag, der er baseret på utidssvarende og/eller mangelfuld viden om kundernes erkendte og latente faktiske behov.

 Jensen På Hovedet hjælper med at afdække dine kunders latente behov; altså de vanskelige, som de ikke selv er bevidste om - også kendt som ‘innovationens fødested’.
Behov for antropologi-magi

Du forestiller dig måske antropologer som akademikere med tropehjelme, der studerer isolerede stammers kultur. Og de findes, men antropologer kan også noget, som de fleste andre ikke er specielt gode til: At observere med en tilstræbt objektivitet og at stille åbne, eksplorative spørgsmål med det rette mindset.

Hvis din virksomhed har lidt år på bagen vil dit salgspersonale med stor sandsynlighed (og ofte med god begrundelse) operere ud fra nogle kvalificerede antagelser om kundernes behov og ønsker. Men fra et innovations-synspunkt er det den sikre vej til at misse de muligheder, der kan forme jeres virksomheds succes i fremtiden.

Glem fokusgrupper og spørgeskemaer

Fokusgrupper og spørgeskemaer er måske udmærkede værktøjer, men ikke til innovation. Kunder spørger som man svarer, og guldkornene ligger oftest i deres adfærd, snarere end deres holdninger. Derfor er vi nødt til at observere dem i deres naturlige omgivelser, hvor vi kan spotte de områder, hvor vi kan hjælpe dem i fremtiden. De er sjældent selv klar over, hvad og hvor det er.

Men den slags kan antropologer grave frem via feltstudier, og netop resultatet af disse feltstudier er det perfekte fundament for udviklingsarbejde.

Processen

1 - Kortlægning

Sammen kortlægger vi jeres situation og finder frem til, hvor I særligt har brug for at vide mere om jeres kunders behov.

Mobirise

2 - Opdagelse

Vi sender antropologer i felten for at observere og interviewe jeres kunder, så de kan afdække behov - synlige såvel som ikke-erkendte, lantente behov.

Mobirise

3 - Briefing

Når antropologerne er færdige i felten bliver I briefet på deres opdagelser - det bliver med garanti både overraskende og lærerigt.

Mobirise

4 - Inkubation

Briefingen foregår minimum en uge før idéworkshoppen, så opdagelserne har tid til at “rumstere” i underbevidstheden inden kreativiteten skal blomstre.

Mobirise

5 - Idé-workshop

JensenPH guider en stramt/kærligt styret, faseinddelt, proces, hvor workshopdeltagerne skal arbejde på en kreativitetsfremmende måde - altsammen med udgangspunkt i feltstudierne.

Mobirise

6 - Inkubation

Efter en intens og idérig workshop er der igen behov for nogle dages mentalt frirum, hvor alle indtrykkene kan blive bearbejdet.

Mobirise

7 - Idéudvikling & design

Nu er vi klar til at udvikle nye produkter, services eller noget helt tredje. Eller også er vi nået til en erkendelse om, at vi skal vide endnu mere om kunderne: I så fald kører vi processen forfra
- evt. i en komprimeret version.

Kontakt Jensen På Hovedet for at drøfte, hvordan I kommer igang med kundedrevet innovation via antropologi.

Mobirise